องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ...[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 21]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 18]
 
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 16]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดีเริ่มได้ท...[วันที่ 2020-10-12][ผู้อ่าน 16]
 
  เข้าร่วมขบวนแห่จาดในงานประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ และนม...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ประจำปีง...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพ...[วันที่ 2020-08-26][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ฯ ประจำปี 25...[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27