องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโคร...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ...[วันที่ 2020-06-05][ผู้อ่าน 2]
 
  ตรวจรังานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 15]
 
  จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระ...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้ โดยสำรวจและประเมินแหล...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และยื่นคำขอ...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลดุสิต เพื่อตรวจสอบข้อ...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเ...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 7]
 
  พิธีส่งมอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดความ...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24