องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ส่งมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใ...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 17]
 
  รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างบ้าน ...[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 26]
 
  ลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการใ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าห...[วันที่ 2020-03-05][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2563[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 38]
 
  งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-02-08][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าห...[วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 49]
 
  การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง โดย สำน...[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 46]
 
  ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมความพ...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23