องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ. 85-010 สายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 ก.ย. 2563 ]26
2 ประกาศ ราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ. 85-010 สายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2563 ]19
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลดุสิต [ 13 ส.ค. 2563 ]27
4 ประกาศขายทอดตลาดและชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]42
5 การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  [ 19 มิ.ย. 2563 ]34
6 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5 - เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5 ,7 บ้านวังรี , บ้านคลองกา ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 มิ.ย. 2563 ]30
7 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 20 พ.ค. 2563 ]35
8 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 17 มี.ค. 2563 ]49
9 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 17 มี.ค. 2563 ]50
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-011 ทล.41 -ทุ่งหนองควาย ทล.41 -บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.4) หมู่ที่ 10,4 บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งโพธิ์งาม [ 9 มี.ค. 2563 ]49
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-004 สายต้นจิก หมู่ที่ 5- เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านคลองกา [ 9 มี.ค. 2563 ]49
12 ประกาศ การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนนในตำบลดุสิต [ 22 ม.ค. 2563 ]71
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]24
14 ประกาศผู้เสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]118
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ส.ค. 2562 ]103
16 ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ส.ค. 2562 ]103
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 8 ส.ค. 2562 ]102
18 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 ส.ค. 2562 ]100
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ส.ค. 2562 ]105
20 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ก.ค. 2562 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25