องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ