องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์  2558 ของผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในวันจันทร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09