องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


งานประกวดโคเนื้อชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายเกษตรกรโคขุนศรีวิชัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าเขาพัฒนาการเกษตร  ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ  จัดประกวดโคเนื้อชิงแชมป์ภาคใต้  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และจัดงานวาเลนไทน์สไตล์คาวบอย  2015 "Valentine  style  Cowboy 2015" ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2558  สำหรับการประกวดโคเนื้อฯ    ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ หมู่ที่  5  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้เกียรติเป็นประธานฯ  โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์โคเนื้อสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นการอนุรักษ์แม่โคเนื้อพันธ์ดีไม่ให้ถูกทำลาย รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ และในโอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้มอบเครื่องผสมอาหารและเครื่องสับหญ้าอย่างละ 1  เครื่อง  ตามงบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปี 2558 กิจกรรมผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการส่งออก  ให้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลดุสิตนำไปใช้ในกิจกรรมของกลุ่มด้วย
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09