องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยนายสมยศ  รักษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09