องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด./โรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปี 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ร่วมมือกับ โรงเรียนบ้านพรุวง จัดโครงการงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวงและโรงเรียนบ้านพรุวง        ในวันที่  27  มีนาคม  2558  ณ  โรงเรียนบ้านพรุวง  หมู่ที่  9  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09