องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการ Big Cleaning Day เมืองสวย นำ้ใส จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน  จัดกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  เมืองสวย นำ้ใส  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  5  รอบ   2  เมษายน  2558   โดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสำนักงานและริมถนนสายเอเชีย  41  หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในวันที่  31  มีีนาคม  2558
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09