องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)  จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5  รอบ 60  พรรษา  2  เมษายน  2558 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกายบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร์  ณ ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนาย  มงคล  ภักดิีสุวรรณ  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  รักษาราชการแทน นายอำเภอถ้ำพรรณรา  เป็นประธานในพิธี
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09