องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ผู้บริหารฯ ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องและประชาชน และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต


วันที่  7  ตุลาคม  2559  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  อานนท์  และนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ในเรื่องเส้นทางการคมนาคม  ระบบประปา  และความเดือดร้อนอื่น ๆ  เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขและให้การช่วยเหลือต่อไป  พร้อมทั้งลงตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความชำรุดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09