องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ผู้บริหารฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน


ในวันที่  10  ตุลาคม  2559  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พร้อมด้วยนายอรุณ  พรหมฤทธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นายทวีศิลป์  ไกรนรา  ส.อบต.หมู่ที่  2   นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  และกองช่าง อบต.ดุสิต  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  และเข้าตรวจสอบความชำรุดของหอถังประปา  หมู่ที่  2  บ้านโคกเคียน,  ตรวจสอบความชำรุดของเส้นทางการคมนาคม  ในพื้นที่  หมู่ที่ 2,5,7,9  รวมทั้งเข้าสำรวจต้นน้ำคลองวงค์ (หินน้ำออก)  หมู่ที่  2  เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ  ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวก็เพื่อจะเข้าถึงรับทราบปัญหาและจะได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตต่อไป
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09