องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ตรวจสอบสถานประกอบการ (โรงงาน) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2544 และข้อบัญญัติองค์


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จัดประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ (โรงงาน) คือ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด, บริษัท ธนารา พาราวู๊ด จำกัด และ บริษัท ภัทรพาราวูด ถ้ำพรรณรา จำกัด, ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต โดย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2544 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 โดยมี ปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา ,สภ.ถ้ำพรรณรา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา, รพ.สต.บ้านเกาะขวัญ และ รพ.สต.พรรณราชลเขต เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ให้คำแนะนำและร่วมกันตรวจสอบสถานประการ (โรงงาน) ดังกล่าว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09