องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน


วันที่  17  พฤษภาคม  2560  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก อบต.ดุสิต  พร้อมด้วย นายอรุณ  พรหมฤทธิ์  รองนายกฯ  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต.  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  และงานสาธารณสุข  อบต.ดุสิต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  และรับมอบขยะที่คัดแยกจากครัวเรือน  ของนางเบญจพร  รักษาวงศ์  บ้านเลขที่  209  หมู่ที่  5  ตำบลดุสิต  นางพวงจันทร์  พลายแก้ว  บ้านเลขที่  36  หมู่ที่  9  ตำบลดุสิต  และนางสาวสุกัญญา  ชัยเพชร  บ้านเลขที่  151  หมู่ที่  7  ตำบลดุสิต  โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จะนำขยะที่ได้รับมอบไปจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  "ดุสิตตำบลสะอาด  ภายในปี  2564"  ต่อไป
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09