องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ และเข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน" ประจำปี 2560


วันที่  15 - 16  มิถุนายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้ร่วมต้อนรับ  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   และเข้าร่วมโครงการ  "ผู้ว่าฯ  เดินดิน  กินข้าวแกง  แหลงใต้  รับใช้คนคอน"  ประจำปี  2560  (ตอนพัฒนาเมืองคอนสู่เมืองมรดกโลก)  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด  ผู้นำท้องที่  เจ้าหน้าที่ส่วนอำเภอ  ผู้นำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่  ได้นำผู้ว่าฯ  เยี่ยมชมพื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชนเกาะลอยน้ำผุด  หมู่ที่  3  ตำบลดุสิต  เยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  หมู่ที่  4  ตำบลดุสิต  เยี่ยมชมส่วนราชการ/หน่วยงานให้บริการประชาชน  ชมการแสดงหุ่นยนต์บังคับมือของนักเรียนทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  และได้นำเสนอปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวตำบลดุสิต  ต่อเวทีเสวนา  ให้ผู้ว่าฯ  ได้รับทราบ  เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องชาวตำบลดุสิตอย่างแท้จริง
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09