องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560


วันที่  7  กรกฎาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  ผู้นำชุมชน  อปพร.ตำบลดุสิต  และคณะครู/นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  โรงเรียนบ้านพรุวง  โรงเรียนพรรณราชลเขต  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  และโรงเรียนวัดสวนพิกุล  จัดกิจกรรมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา   เพื่อนำไปถวาย  ให้กับ  วัดวังรีบุญเลิศ  วัดถ้ำกัลยาณมิตร  วัดเศียรดุสิต  และวัดสวนพิกุล  ตามแผนการดำเนินงานของโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2560
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09