องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  กำหนดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2560  ครั้งที่  1  ในวันที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2561  ขั้นรับหลักการ
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09