องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการ "ชาวดุสิตจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9"


งานบริหารทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ  "ชาวดุสิตจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่  9"  จำนวน  2  รุ่น  รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  24 - 25  กรกฎาคม  2560  และรุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  26 - 27  กรกฎาคม  2560  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  หมู่ที่  7  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09