องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรมเนื่องใน  "วันท้องถิ่นไทย"  ประจำปี  2561  โดยจัดกิจกรรมและพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ในวันอาทิตย์ที่  18  มีนาคม  2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09