องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563


"ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน  และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2563"

วันที่  8  พฤษภาคม  2563  เวลา  13.00  น.  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หัวหน้าสำนักงานปลัด  พร้อมด้วย  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2563  ให้กับ  ผู้พิการ  รายนางเอื้อม  พูลแก้ว  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  46  หมู่ที่  4  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทั้งมอบหน้ากากผ้า  และแอลกอฮอล์เจล  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19) ภายในครัวเรือนด้วย

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09