องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 และกองพันส่งกำลังบำรุงที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง หมู่ที่ 4


วันที่  9  กรกฎาคม  2563  พ.อ.นราธิป  จอง  ผบ.พัน.สพ.กระสุน  24  บชร.4  และ  พ.อ.สิทธิชัย  โกศล  ผบ.พัน.สบร.24 บชร.4  นำกำลังพลจากกองพันสรรพาวุธกระสุนที่  24  กองบัญชาการช่วยรบที่  4  และกองพันส่งกำลังบำรุงที่  24  กองบัญชาการช่วยรบที่  4  พร้อมด้วยคณะของคุณพลอยนภัส  จอง  ประธานสมาคมแม่บ้าน  ทบ.  สาขาพัน.สพ.กระสุน  24  บชร.4  ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาด  ตัดหญ้า  ทาสีเครื่องเล่นสนาม  และปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่และพื้นที่รอบนอกทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง  หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งโพธิ์งาม  ตำบลดุสิต  พร้อมท้้งนำขนมและของเล่นต่าง ๆ  มามอบให้กับ  น้อง ๆ  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง  โดยมีนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด  อบต.ดุสิต  นางสาวพรทิพย์  ศฤงคาร  นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวนุสรา  นุภักดิ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง  นายสมนึก  หอมแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  ตำบลดุสิต  ตัวแทน  ผอ.รพ.ถ้ำพรรณรา  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  อบต.ดุสิต  และผู้นำชุมชน  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15