องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กิจกรรม ฺฺBigcleannig Day (คัดแยกขยะ)


วันที่  31  กรกฎาคม  2563  งานบริการสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรม Bigcleaning  Day โดยมี ผู้บริหารฯ  ข้าราชการ และลูกจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกันคัดแยกขยะ ณ  อาคารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุสิต  

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15