องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา/โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ ชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


วันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  14.00  น.  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/โครงการความร่วมมือระหว่าง  อบต.ดุสิต  กับชุมชน  ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน  ภายใต้ชื่อ  "รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน"  สืบสานสู่  100  ล้านต้น  ณ  เกาะลอยน้ำผุด  บ้านคลองเล  หมู่ที่  3  ตำบลดุสิต  โดยมี  นายวีรพรรณ  สุขุวัลลิ  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  กล่าวต้อนรับ  นายสมยศ รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการฯ  และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมนักเรียน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ซึ่งในกิจกรรมฯ  มีการแจกพันธ์ไม้  ร่วมกันปลูกต้นไม้  และปล่อยพันธ์ปลา  จำนวน  2,000  ตัว  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2563  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15