องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ฯ ประจำปี 2563


วันที่  20  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดกิจกรรม/โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ  เพื่อดูแลรักษาให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถพึ่งพิงตนเองในด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการฯ  และนางสาวสายฝน  รักษา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ชำนาญงาน โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  สมุนไพรในงานสาธารณสุขมุลฐาน  และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน  ยาแผนโบราณได้อย่างถูกต้อง  โดยมี  แกนนำด้านสุขภาพเข้าร่วมฝึกบรมฯ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15