องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่  26  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา  รพ.สต.บ้านพรรณราชลเขต รพ.สต.บ้านเกาะขวัญ  และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  จัดกิจกรรม/โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัอ  อบต.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการฯ  และนางปรีญา  ชูประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กการใช้กราฟแสดงน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  การใช้แอฟพลิเคชั่นภาครัฐเพื่อพัฒนาการเด็ก  และการสาธิตเมนูอาหารตามวัยสำหรับเด็ก  โดยมี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ทั้ง  11 หมู่บ้าน  ผู้ปกครอง  ครู/นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  เข้าร่วมโครงการฯ

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15