องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563


วันที่  14  ธันวาคม  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก อบต.ดุสิต  เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  ประจำเดือน  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09