องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


วันที่  8  มกราคม  2564  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัดโคกเคียน  หมู่ที่  2  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด  และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19)   

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09