องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


การจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.) 2566 - 2570


วันที่  23  มีนาคม  2564  เวลา  14.00  น.  ณ  วัดวังรีบุุญเลิศ  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานฯ  ร่วมกับ  ประชาคมระดับตำบล  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อรับทราบแนวทางความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ  มากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และนำเสนอโครงการฯ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09