องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครั้งที่ 2


วันที่  2  เมษายน  2564  เวลา  09.30  น.  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนางภุมรินทร์  พิจิตร  บ้านเลขที่  109  หมู่ที่  2  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือโดยให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามรูปแบบประชารัฐ  ทั้งนี้มีนายทวีศิลป์  ไกรนรา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  ตำบลดุสิต  ผู้จัดการ/ตัวแทน  บริษัท  เซาท์แลนรีซอร์ซ  จำกัด  บริษัท  ภัทรพาราวู้ด  จำกัด  และบริษัทธนารา  พาราวู้ด  จำกัด  เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณและแรงงานก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนรายดังกล่าวด้วย

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09