องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่  3  สิงหาคม 2565  อบต.ดุสิต  จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ"  ภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  โดย  นายหัสชัย  แสงระวี  รองนายก อบต.ดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28