องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภา อบต.ดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่  29  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภา อบต.ดุสิต  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2565  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  และให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมและที่พักสงฆ์วัดถ้ำกัลยาณมิตร

2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28