องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่  9  กันยายน  2565  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  อบต.ดุสิต  จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  โดย  นายทักษิณ  กามูณี  นายก อบต.ดุสิต  มอบหมาย  นายเฉลิม  บูระพา  เลขานุการนายกฯ  อบต.ดุสิต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต.ดุสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ

ตามโครงการได้จัดฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า  โดยให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลือกดอกหญ้า  ขั้นตอนวิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้สวยงามคงทนสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  การออกแบบให้มีหลากหลายขนาด  ตลอดจนให้ความรู้เรื่องแนวทางการสร้างอาชีพ  ช่องทางการตลาด  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  ให้เกิดความรู้และทักษะ  สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีในชุมชนนำไปสู่การประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้

2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28