องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


วันที่  6  กรกฎาคม  2565  เวลา  10.00  น.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2565  โดย  นายทักษิณ  กามูณี  นายก อบต.ดุสิต  พร้อมคณะผู้บริาหรฯ  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการพนักงาน/เจ้าหน้าที่  ในสังกัด  อบต.ดุสิต  และ  อปพร.ตำบลดุสิต  ร่วมแห่เทียนพรรษา  และฉลองเทียนพรรษา  ณ  วัดสวนพิกุล  ร่วมกับ  วัด  โรงเรียนและผู้นำชุมชน  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษา  ให้กับ  วัดสวนพิกุล  วัดเศียรดุสิต  วัดวังรีบุญเลิศ  และวัดถ้ำกัลยาณมิตร  เพื่อพระสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ  เป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษา  ตอลด  เวลา  3  เดือน

2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28