องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีเปิดด่านชุมชน อบต.ดุสิต/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567


วันที่  11  เมษายน  2567  เวลา  09.30 น.  นายทรงธรรม  เดชสิงห์โสภา  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  เป็นประธานในพิธีเปิดด่านชุมชน  อบต.ดุสิต/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2567   โดย  นายทักษิณ  กามูณี  นายก  อบต.ดุสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ  โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนมีหัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภา  อบต.ดุสิต  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.ตำบลดุสิต  และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ  ดังกล่าว

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09