องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โครงการแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงาน ข้าราชการ คณะครู นักเรียน อปพร. และประชาชนทั่วไป ณ วัดสวนพิกุล วัดเศียรดุสิต วัดวังรีบุญเลิศ วัดถ้ำกัลยาณมิตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09