องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (14 ธันวาคม 2565) [ 13 ก.พ. 2566 ]28
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (12 ตุลาคม 2565) [ 16 ธ.ค. 2565 ]25
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (29 สิงหาคม 2565) [ 17 ต.ค. 2565 ]23
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (15 สิงหาคม 2565) [ 30 ส.ค. 2565 ]24
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (27 มิถุนายน 2565) [ 16 ส.ค. 2565 ]24
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (11 พฤษภาคม 2565) [ 28 มิ.ย. 2565 ]24
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (15 มีนาคม 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]25
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (15 กุมภาพันธ์ 2565)) [ 28 มี.ค. 2565 ]28
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (13 มกราคม 2565) [ 16 ก.พ. 2565 ]22
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครั้งเเรก ประจำปี 2565 (4 มกราคม 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]28
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 (23 กันยายน 2564) [ 23 ก.ย. 2564 ]82
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 (27 สิงหาคม 2564) [ 27 ส.ค. 2564 ]81
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (13 สิงหาคม 2564) [ 13 ส.ค. 2564 ]117
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 (23 เมษายน 2564) [ 23 เม.ย. 2564 ]81
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 (15 กุมภาพันธ์ 2564) [ 15 ก.พ. 2564 ]235
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2563 (27 พฤศจิกายน 2563) [ 27 พ.ย. 2563 ]218
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (28 สิงหาคม 2563) [ 28 ส.ค. 2563 ]184
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (13 สิงหาคม 2563) [ 13 ส.ค. 2563 ]178
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (7 สิงหาคม 2563) [ 7 ส.ค. 2563 ]174
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (15 พฤษภาคม 2563) [ 15 พ.ค. 2563 ]230
 
หน้า 1|2|3