องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ม.4 – ม.10 จากบ้านนายชิต สุขคง – ป้ายเขตปกครอง  ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มี.ค. 2564 ]116
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ม.7 จากบ้านนายสมโชค ยะโส – โรงน้ำวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มี.ค. 2564 ]113
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดสวนพิกุล - บ้านในทอน ม.6 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 20 ม.ค. 2564 ]112
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกกลุ่มออมทรัพย์ – เกาะลอยน้ำผุด ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช [ 20 ม.ค. 2564 ]118
5 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะขวัญ – ยางใช้ ม.1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ต.ค. 2563 ]111
6 โครงการซ่อมแซมถนนสายจั่นเสือ – คลองน้ำดำ ม.1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ต.ค. 2563 ]117