องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]44
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 5 ต.ค. 2564 ]45
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]49
4 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2564 ]122
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]123
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 16 ต.ค. 2563 ]116
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]114
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564) [ 30 มี.ค. 2561 ]128
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 30 มี.ค. 2561 ]119
10 รายละเอียดโครงการ(1) [ 30 มี.ค. 2561 ]115
11 รายละเอียดโครงการ(2) [ 30 มี.ค. 2561 ]118