องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโคร...
   

"วางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลดุสิต  สู...

  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา  จัดทำโครงการฉ...

  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ...
   

"ประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต ...

  ตรวจรังานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
   

"ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางห...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง