องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  ส่งมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใ...
   

วันที่  30  มีนาคม  2563 นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุ...

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน...
   

วันที่  16  มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ดำเนินการจัดโครงกา...

  รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างบ้าน ...
   

บริษัท  ธนารา  พาราวู้ด  จำกัด  และบริษัท  ภัทรพาราวูด  ถ้ำพรรณรา&n...

  ลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการใ...
   

วันที่  10  มีนาคม  2563  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วน... 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551