องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564
   

วันที่  19  กรกฎาคม  2564  เวลา  10.00  น.  กองการศึกษา  ...

  ประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมควา...
   

วันที่  15  กรกฎาคม  2564  เวลา  14.00  น.  องค์การบริหารส่วนต...

  ประชุมเตรียมจัดตั้งและดำเนินการพื้นที่กักกันโรค (L...
   

วันที่  14  กรกฎาคม  2564  เวลา  14.00  น.  นายสมยศ  รักษ...

  พิธีเปิดจุดตรวจสกัด/คัดกรอง COVID-19 สำหรับการเดิ...
   

วันที่  2  กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีเปิดจุดตรวจ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง