องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  พิธีเปิดด่านชุมชน อบต.ดุสิต/โครงการป้องกันและลดอุ...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล "ดุสิตเกมส์ ครั้งที...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 220]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญกุศล (ปล่อยปลา) เพื่อถวายพระพรชัยมงค...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยา...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 282]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ฝึกอบรมก...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 5610]
 
  ประชุมสภา อบต.ดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 262]
 
  พิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 290]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 227]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม ป...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 159]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 164]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34