องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักง...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 184]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ป...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 185]
 
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 232]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักง...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 229]
 
  ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดย อบจ....[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 ...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 249]
 
  ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนประชาชนได้รั...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 218]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 203]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ป...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 199]
 
  ประชุมรับทราบสถานการณ์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 158]
 
  ประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 193]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34