องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 239]
 
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับชุมชนในการป...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 357]
 
  นายก อบต.ดุสิต แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบร...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 340]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครั้งแรก ประ...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 254]
 
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 231]
 
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 274]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 335]
 
  มอบถุงยังชีพสมาคมประชาคมคนตาบอดช่วยเหลือเยียวยาคนพ...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 331]
 
  ลงพื้นที่ "มอบถุงยังชีพกำลังใจ" ช่วยเหลือผู้ถูกกั...[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 441]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ป...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 276]
 
  ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ซักซ้อมแนวทางการบริหาร...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 267]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34