องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  พิธีเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก หมู่ที...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 388]
 
  รายงานสรุปภาพรวมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 277]
 
  ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโคร...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 286]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ...[วันที่ 2020-06-05][ผู้อ่าน 277]
 
  ตรวจรังานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 306]
 
  จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระ...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 436]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 290]
 
  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้ โดยสำรวจและประเมินแหล...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 439]
 
  ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และยื่นคำขอ...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 296]
 
  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลดุสิต เพื่อตรวจสอบข้อ...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 290]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34