องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 284]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเ...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 524]
 
  พิธีส่งมอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดความ...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 295]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยม/มอบสิ่งยังชีพ ให้กับ ผู้พิการ/ผู...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 279]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เ...[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 321]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ...[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 383]
 
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 509]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันและลดความเสี่ยง...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 316]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เ...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 326]
 
  ส่งมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใ...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 361]
 
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวร...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 416]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "วันท้องถิ่นไทย" ป...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 273]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34