องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25...[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 675]
 
  งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช ประจำปี ...[วันที่ 2019-02-19][ผู้อ่าน 785]
 
  พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-13][ผู้อ่าน 541]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 515]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุสิต ครั้งที่ ...[วันที่ 2019-02-05][ผู้อ่าน 547]
 
  ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจ...[วันที่ 2019-01-31][ผู้อ่าน 509]
 
  โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 เส...[วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 653]
 
  ประชุมซักซ้อมแผนการอพยพและการให้ความช่วยเหลือประชา...[วันที่ 2019-01-04][ผู้อ่าน 315]
 
  จัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉินป้องกันและช่วยเหลือผู้ป...[วันที่ 2019-01-02][ผู้อ่าน 509]
 
  กิจกรรมตามโครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ...[วันที่ 2018-12-19][ผู้อ่าน 534]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง วันที่...[วันที่ 2018-12-13][ผู้อ่าน 452]
 
  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การ JICA ประเทศไทย เดิ...[วันที่ 2018-12-13][ผู้อ่าน 409]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34