องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่มีส่วนร่วมใ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 756]
 
  กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 28 เมษายน 2...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 601]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 564]
 
  โครงการสืบสานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-25][ผู้อ่าน 473]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต...[วันที่ 2017-04-11][ผู้อ่าน 615]
 
  โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2560[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 550]
 
  โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปี...[วันที่ 2017-03-23][ผู้อ่าน 1040]
 
  Big Cleanning Day (กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธาณ...[วันที่ 2017-03-19][ผู้อ่าน 696]
 
  กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560"[วันที่ 2017-03-18][ผู้อ่าน 641]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว[วันที่ 2017-03-08][ผู้อ่าน 591]
 
  การประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใ...[วันที่ 2017-02-21][ผู้อ่าน 673]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2017-02-15][ผู้อ่าน 610]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34