องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพร...[วันที่ 2015-12-17][ผู้อ่าน 779]
 
  ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ประจำเดือน ธั...[วันที่ 2015-12-08][ผู้อ่าน 670]
 
  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรช...[วันที่ 2015-12-05][ผู้อ่าน 248]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 716]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558[วันที่ 2015-11-26][ผู้อ่าน 564]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2015-11-17][ผู้อ่าน 600]
 
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานธรรมาภิบาลและจริยธรรม ...[วันที่ 2015-11-16][ผู้อ่าน 638]
 
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี...[วันที่ 2015-11-11][ผู้อ่าน 601]
 
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558[วันที่ 2015-10-26][ผู้อ่าน 543]
 
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน "การจัดกิจกรรมสืบส...[วันที่ 2015-10-09][ผู้อ่าน 822]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2015-08-14][ผู้อ่าน 694]
 
  กิจกรรมปั่นจักรยาน วิ่งและเดินเพื่อแม่ (Bike@ Run&...[วันที่ 2015-08-14][ผู้อ่าน 628]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34