องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ฝึกอบมและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการ "ดุสิตตำบลสะอ...[วันที่ 2016-03-01][ผู้อ่าน 300]
 
  ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน "งานประเพณีมาฆบูช...[วันที่ 2016-02-23][ผู้อ่าน 252]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2016-02-08][ผู้อ่าน 780]
 
  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำ...[วันที่ 2016-02-01][ผู้อ่าน 708]
 
  โครงการ "ดุสิตตำบลสะอาด" ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-18][ผู้อ่าน 716]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 255...[วันที่ 2015-12-29][ผู้อ่าน 783]
 
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพร...[วันที่ 2015-12-17][ผู้อ่าน 761]
 
  ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ประจำเดือน ธั...[วันที่ 2015-12-08][ผู้อ่าน 656]
 
  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรช...[วันที่ 2015-12-05][ผู้อ่าน 235]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 704]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558[วันที่ 2015-11-26][ผู้อ่าน 494]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2015-11-17][ผู้อ่าน 596]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34