องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการประเพณีแห่จาดวันเดือนสิบ ประจำปี 2557[วันที่ 2014-09-24][ผู้อ่าน 1293]
 
  ร่วมขบวนแห่และสมโภชหมรับ ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารท...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 1581]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน สร้างขวัญ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอ...[วันที่ 2014-09-20][ผู้อ่าน 861]
 
  ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (โครงการสานสัมพันธ์เสร...[วันที่ 2014-09-16][ผู้อ่าน 693]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานอ...[วันที่ 2014-09-05][ผู้อ่าน 566]
 
  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิ...[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 894]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสาม...[วันที่ 2014-08-29][ผู้อ่าน 684]
 
  ประชุมคัดเลือกตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต...[วันที่ 2014-08-26][ผู้อ่าน 729]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขี...[วันที่ 2014-08-18][ผู้อ่าน 843]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสาม...[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 676]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2557 ("ชาวดุสิ...[วันที่ 2014-08-14][ผู้อ่าน 749]
 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...[วันที่ 2014-08-13][ผู้อ่าน 700]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34