องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานอ...[วันที่ 2014-11-11][ผู้อ่าน 568]
 
  โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" [วันที่ 2014-11-05][ผู้อ่าน 709]
 
  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [วันที่ 2014-10-27][ผู้อ่าน 793]
 
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557[วันที่ 2014-10-24][ผู้อ่าน 1038]
 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปร...[วันที่ 2014-10-21][ผู้อ่าน 688]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานองค...[วันที่ 2014-10-06][ผู้อ่าน 598]
 
  โครงการประเพณีแห่จาดวันเดือนสิบ ประจำปี 2557[วันที่ 2014-09-24][ผู้อ่าน 1312]
 
  ร่วมขบวนแห่และสมโภชหมรับ ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารท...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 1600]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน สร้างขวัญ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอ...[วันที่ 2014-09-20][ผู้อ่าน 867]
 
  ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (โครงการสานสัมพันธ์เสร...[วันที่ 2014-09-16][ผู้อ่าน 699]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานอ...[วันที่ 2014-09-05][ผู้อ่าน 571]
 
  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิ...[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 899]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34