องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสาม...[วันที่ 2014-08-29][ผู้อ่าน 691]
 
  ประชุมคัดเลือกตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต...[วันที่ 2014-08-26][ผู้อ่าน 736]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขี...[วันที่ 2014-08-18][ผู้อ่าน 876]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสาม...[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 681]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2557 ("ชาวดุสิ...[วันที่ 2014-08-14][ผู้อ่าน 756]
 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...[วันที่ 2014-08-13][ผู้อ่าน 707]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2014-07-29][ผู้อ่าน 682]
 
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึ...[วันที่ 2014-07-24][ผู้อ่าน 850]
 
  ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์ก...[วันที่ 2014-07-16][ผู้อ่าน 735]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557[วันที่ 2014-07-15][ผู้อ่าน 807]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรู...[วันที่ 2014-06-24][ผู้อ่าน 694]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2014-06-13][ผู้อ่าน 808]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34