องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556[วันที่ 2014-04-01][ผู้อ่าน 1050]
 
  กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557[วันที่ 2014-03-18][ผู้อ่าน 678]
 
  ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตำบลดุสิต ประจำปี 255...[วันที่ 2014-03-07][ผู้อ่าน 1151]
 
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาชุม...[วันที่ 2014-02-26][ผู้อ่าน 921]
 
  อบต.ดุสิต ร่วมกับ อำเภอถ้ำพรรณราเข้าร่วมงานวันมาฆบ...[วันที่ 2014-02-24][ผู้อ่าน 876]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ...[วันที่ 2014-02-10][ผู้อ่าน 717]
 
  รับการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ...[วันที่ 2014-02-07][ผู้อ่าน 702]
 
  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ของผู้บริหารฯ ข...[วันที่ 2014-02-05][ผู้อ่าน 692]
 
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษในการพัฒนาการเรี...[วันที่ 2014-02-03][ผู้อ่าน 729]
 
  ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ.......ยิ้มเคลื่อนที...[วันที่ 2014-01-20][ผู้อ่าน 646]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[วันที่ 2014-01-13][ผู้อ่าน 732]
 
  จัดกิจกรรมปีใหม่ 2557[วันที่ 2013-12-28][ผู้อ่าน 1181]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34